TĂIERI ILICITE ÎN PARCUL ,,LUNCA GÂȘTII”

TĂIERI ILICITE ÎN PARCUL ,,LUNCA GÂȘTII”

În luna noiembrie angajaţii Întreprinderii municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (AGSV) sunt implicaţi nu doar în activităţi de plantare, dar cu o vigilenţă sporită, monitorizează şi situaţia din terenurile cu vegetaţie forestieră gestionate de municipalitatea Chişinău. Urmare a unor asemenea acţiuni în parcul „Lunca Gâştii” a fost stabilit faptul că persoane necunoscute au comis defrişări, fiind tăiaţi ilegal 50 de arbori din speciile salcâm, arțar, stejar cu diametru de la 8-40 şi volum de 20 m3.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Secția Inspectorat a AGSV a întreprins măsurile adecvate unor asemenea situaţii, fiind întocmite toate demersurile necesare, în scopul stabilirii persoanele care se fac vinovate de taierele ilicite. Făptaşii care s-au dedat la asemenea ilegalităţi urmează a fi atraşi la răspundere în conformitate cu art.122 Cod Contravențional al Republicii Moldova, cu achitarea prejudiciului cauzat mediului.

Art.122 Cod Contravenţional al Republicii Moldova, Aln. (2) Tăierea ilegală a arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, vătămarea lor sau a unor părţi ale lor, defrişarea şi/sau strămutarea, fără permisiunea autorităţii administraţiei publice locale coordonată cu autorităţile administraţiei publice pentru mediu, se sancţionează cu amendă de la 50 (2500 lei) la 100 (5000 mii lei) de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 (15 mii lei) la 500 (25 mii lei) de u.c. aplicată persoanei juridice cu recuperarea prejudiciului.

Totodată „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (AGSV) solicită cetăţenilor implicare şi responsabilitate, iar în cazurile când cunoaşteţi despre comiterea defrişărilor sau altor ilegalităţi în parcurile municipale, rugăm să apelaţi serviciul 112 sau

🟢linia verde Î.M. „AGSV”, tel. 067 88 07 00.