Substituirea arborilor din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (tronson: str. M. Eminescu-str. A. Pușkin)

Substituirea arborilor din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (tronson: str. M. Eminescu-str. A. Pușkin)

Arborii ce se propun substituirii fac parte din categoria spaţiilor verzi din cuprinsul arterelor de circulaţie – aliniamente de arbori şi fîşii de vegetaţie. Acestea ce au drept scop:

  • ameliorarea ambianței urbane și aspectului estetic al căilor de circulație
  • contribuie la îmbunătățirea calității mediului prin reducerea poluanților
  • contribuie la îmbogățirea atmosferei cu oxigen
  • contribuie la reducerea zgomotului
  • influențează pozitivă asupra stării de sănătate fizică și psihică a oamenilor
  • duce la armonizarea peisajelor artificiale cu cele naturale cât și îmbunătățirea aspectului estetico-arhitectural al orașului.

Actualmente acești arbori au o vegetație lâncedă, fiind lipsiți de aspectul estetic decorativ care în mare parte nu-și mai îndeplinesc pe deplin funcțiile biologice.

Având în vedere cele menționate comunicăm că arborii de tei, arțar, castan se propun substituirii cu alți arbori de specie „tei” de înălțimi circa 4-5 m cu bulgăre de pământ la rădăcină.

INFORMĂM publicul larg că începând cu data de 16 noiembrie 2020 pe tronsonul menționat supra se vor demara lucrări silvotehnice de defrișare, transplantare a arborilor precum și tocarea cioatelor în scopul substituirii acestora cu specii decorative viabile. Lucrările vor fi desfășurate în baza actelor permisive ce se atașează:

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*