Simpozion internaţional jubiliar al Spaţiilor Verzi din Chişinău

La iniţiativa Primăriei municipiului Chişinău, în perioada 10-11 noiembrie, curent, îşi va ţine lucrările Simpozionul tehnico-științific internațional, consacrat aniversării a 30 ani de la fondarea Întreprinderii municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.
Tematica acestui eveniment socio-ştiinţific este „Conservarea biodiversității urbane – premiza dezvoltării durabile a municipiului Chișinău” şi aduce o retrospectivă istorică a realizărilor de arhitectură peisageră în capitală şi abordările moderne ale domeniului gestionat de Întreprinderea municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.
Simpozionul tehnico-științific internațional propune o agendă diversă de discuţii, comunicări ştiinţifice, aspecte inovatoare, schimb de experienţă şi multe alte aspecte ce au în vizor dezvoltarea şi promovarea urbanismului modern.
Printre oaspeţii şi participanţii evenimentului sunt reprezentanţi ai mediului ştiinţific şi specialişti ai Serviciilor de Gospodărire a Spațiilor Verzi din cadrul primăriilor înfrățite (municipii din România, Ucraina, Georgia, Belarus, Armenia, Turcia, Israel, Franța, Italia, Germania, Suedia, SUA, etc).
Victoria Covali directorul interimar al Întreprinderii Municipale „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” a menţionat că organizarea unui asemenea eveniment la Chişinău vine să pună în valoare realizările şi tradiţiile de urbanism modelat prin amenajarea spaţiilor verzi şi necesitatea unei platforme de discuţii despre trecutul, prezentul şi viitorul unei capitale verzi şi moderne.