Defrișare / Curățare Arbori

Autorizații pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier