SCRISOARE DE MULȚUMIRE

LOCATARII UNUI BLOC DE LOCUIT DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU ADUC MULȚUMIRI Î.M. AGSV

Pe adresa Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi a sosit o scrisoare de mulțumire la adresa angajaților întreprinderii municipale.

Astfel, locatarii unui bloc de locuit din strada Piața Veche, municipiul Chișinău, și-au exprimat gratitudinea față de modul în care echipa de defrișatori ai întreprinderii municipale  au efectuat lucrări de curățare sanitară a trei arbori adiacenți clădirii.

Potrivit locatarilor, ,,echipa prezentă la lucrări, împreuna cu maistrul, au dat dovadă de o abordare profesionistă, atitudine responsabilă și comportament impecabil în timpul îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu”.

În scrisoarea de mulțumire, locatarii au explicat că lucrătorii întreprinderii au executat lucrări de curățare a trei arbori de ulm, care prezentau o coroană stufoasă și care, în timpul rafalelor de vânt, deteriorau fațada clădirii, băteau în geamuri, existând riscul de a le sparge.

Î.M. AGSV amintește că toate lucrările silvotehnice, cu excepția remedierii situațiilor de avariere, se execută doar în urma unei autorizații de mediu.

Toate acțiunile întreprinderii municipale sunt îndreptate pentru protecția, protejarea și conservarea spațiilor verzi ale municipiului Chișinău, pentru asigurarea și menținerea unei calități ridicate a mediului înconjurător, prietenos locuitorilor și oaspeților capitalei.