Foto raport săptămânal 18.06 – 24.06.2021

Botanica
str. Pandurilor 55
(lucrări silvotehnice)
str. Pandurilor 55
(evacuarea lemnului)
str. Pandurilor 55
(evacuarea lemnului)
șos. Muncești
(evacuarea frunzelor, crengilor, gunoiului, greblarea gazonului)
Buiucani
Centrul Orașului
Grădina Catedralei
(cosirea mecanizată, măturarea aleilor, salubrizare, amenajarea florăriilor)
Grădina Catedralei
(cosirea mecanizată, salubrizare, evacuare frunze, crengi, gunoi, vopsirea băncilor și urnelor)
Centru
Parcul „Valea Morilor”
(curățirea fâșiei riverane, măturarea aleilor, greblarea gazonului, cosirea mecanizată)
str. Ciuflea
(cosirea mecanizată, formarea farfuriei la arbuști și arbori, greblarea gazonului, amenajarea florăriilor)
Parcul „Valea Morilor”
(cosirea mecanizată, salubrizare, amenajarea florăriilor, greblarea gazonului)
str. Ciuflea
(amenajarea florăriilor, greblarea gazonului, curățirea arbuștilor)
Ciocana
Pădure-parc „Râșcani”
(amenajarea florăriilor, cosirea mecanizată, evacuarea frunzelor, crengilor, gunoiului)
Râșcani
Pădure-parc „Mircești”
(lichidarea gunoiștei, cosirea manuală)
Parcul „Râșcani”
(cosirea mecanizată, evacuarea frunzelor, crengilor și gunoiului, măturarea aleilor, salubrizare, formarea farfuriei la arbuști)
str. Albișoara
(amenajarea florăriilor, cosirea mecanizată, amenajarea gazonului, evacuarea frunzelor, crengilor și gunoiului)
Parcul „Râșcani”
(cosirea mecanizată și manuală, evacuarea crengilor, frunzelor și gunoiului, greblarea gazonului)