Foto raport săptămânal 12.03 – 18.03.2021

Sectorul Botanica
bd. Dacia
(salubrizare și mobilizarea solului în florării)
Parcul „Valea Trandafirilor”
(lucrări silvotehnice, salubrizare, evacuare crengi, frunze și gunoi, defrișarea suprafețelor împădurite, curățirea fâșii riveriane)
șos. Muncești
(greblarea gazonului, salubrizare și curățarea arborilor)
Sectorul Buiucani
Pădure-parc „Butoiaș”
(greblarea gazonului, curățarea arborilor, defrișarea suprafețelor împădurite, evacuarea frunzelor)
Lichidarea gunoiștelor din Pădure-parc „Butoiaș”, Parcul „La Izvor” și str. Ghidighici
Sectorul Centru
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt
(formarea farfuriei pentru arbori si arbuști)
Centrul Orașului(Sectorul Buiucani)
Grădina Catedralei
(evacuare crengi, frunze și gunoi)
Grădina Catedralei
(montarea urnelor și băncilor, evacuarea gunoiului)
Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”
(salubrizare, greblare alei, evacuare frunze, crengi și gunoi, curățarea arbuștilor)
Sectorul Ciocana
Pădure-parc „Râșcani”
(lichidarea gunoiștei, salubrizare și curățirea fâșii riveriane)
Pădure-parc „Râșcani”
(greblarea gazonului, evacuarea frunzelor, defrișarea suprafețelor împădurite, curățarea arborilor)
str. A. Saharov 11
(lucrări silvotehnice)
str. Industrială
(salubrizare și lichidare gunoiște)
Sectorul Râșcani
str. Ismail
(amenajarea gazonului, curățarea arbuștilor și evacuarea gunoiului)
Scuarul din str. M. Costin
(evacuarea gunoiului și măturarea alei)
Lucrări silvotehnice în baza actelor permisive pe str. Matei Basarab 10
str. Studenților
(greblarea gazonului, curățarea arbuștilor și evacuarea frunzelor)