Foto raport săptămânal 09.04 – 15.04.2021

Sectorul Botanica
Parcul „Valea Trandafirilor”
(curățirea arbuștilor și arborilor, greblarea gazonului, salubrizare mecanizată, evacuare crengi)
Parcul „Valea Trandafirilor”
(curățirea fâșii riverane, evacuare frunzelor, crengilor și a gunoiului, salubrizare mecanizată)
Parcul „Valea Trandafirilor”
(greblarea gazonului, dezgroparea trandafirilor, măturarea aleilor, evacuarea crengilor)
Parcul „Valea Trandafirilor”
(greblarea gazonului, salubrizare, dezgroparea trandafirilor, măturatul aleilor mecanizat)
str. Pandurilor 70
(lucrări silvotehnice și evacuarea lemnului)
Parcul „Valea Trandafirilor”
(greblarea gazonului, curățirea arborilor și evacuarea frunzelor. crengilor și gunoiului)
Sectorul Buiucani
Pădure-parc „Butoiaș”
(secționarea arborilor)
Sectorul Buiucani (Centrul Orașului)
Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”
(salubrizare, formarea farfuriei la arbuști, curățirea arbuștilor, afânarea solului)
Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”
(salubrizare, curățirea bordurilor, amenajarea gazonului)
Sectorul Centru
Sectorul Ciocana
bd. Mircea cel Bătrân
(curățirea și dezgroparea trandafirilor, amenajarea gazonului)
Sectorul Râșcani
str. Albișoara
(amenajarea gazonului)
Parcul „Râșcani”
(greblarea gazonului, măturarea aleilor, evacuarea frunzelor, crengilor și a guniului, dezgroparea trandafirilor)
Parcul „Râșcani”
(măturare alei, formarea farfuriei la arbuști, curățirea și dezgroparea trandafirilor, greblarea gazonului)
str. Albișoara
(amenajarea gazonului)
str. Mircești
(defrișarea suprafețelor împădurite și evacuarea crengilor)
str. Albișoara
(amenajarea gazonului și a florăriilor)
Scuarul din str. Miron Costin
(amenajarea gazonului și măturarea aleilor)
Parcul „Râșcani”
(greblarea gazonului și evacuarea frunzelor)
Scuarul din bd. Moscova
(greblarea gazonului și evacuarea frunzelor)