PRIMA ȘEDINȚĂ A NOULUI CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL DE ADMINISTRARE AL I.M. AGSV S-A ÎNTRUNIT ÎN PRIMA SA ȘEDINȚĂ

La data de 30 mai 2024, Consiliul de Administrație al Î.M.  „Asociația de Gospodărie a Spațiilor Verzi” s-a întrunit în prima ședință de lucru. În cadrul ședinței au fost examinat e mai multe subiecte dintre care  s-a luat act de Raportul auditorului independent privind auditul situațiilor financiare pentru anul 2023, Raportul economico-financiar pentru trimestrul I de activitate a întreprinderii municipale.

De asemenea, s-a examinat și aprobat Planul de achiziții publice a bunurilor/serviciilor/lucrărilor, în conformitate cu necesitățile Î.M „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” pentru anul 2024 și Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, pentru perioada ianuarie – martie și Politicile Contabile pentru anul 2024.

La fel, au fost examinate și aprobate Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, pentru perioada octombrie – decembrie 2023 și Raportul privind monitorizarea contractelor de achiziții publice conform situației pentru perioada ianuarie-decembrie 2023.

Consiliul de Administrare a aprobat  modificările la Statul de personal propuse de Administrația Î.M. AGSV.