PREMIERĂ ȘTIINȚIFICĂ PENTRU CAPITALA REPUBLICII MOLDOVA : MEDIUL ACADEMIC ,REPREZENTANȚII ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE LOCALE ȘI DIN STRĂINĂTATE,AU GĂSIT SOLUȚII PRIVIND DEZVOLTAREA ZONELOR VERZI ALE CHIȘINĂULUI

PREMIERĂ ȘTIINȚIFICĂ PENTRU CAPITALA REPUBLICII MOLDOVA : MEDIUL ACADEMIC ,REPREZENTANȚII ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE LOCALE ȘI DIN STRĂINĂTATE,AU GĂSIT SOLUȚII PRIVIND DEZVOLTAREA ZONELOR VERZI ALE CHIȘINĂULUI🌳

Simpozionul științifico-practic internațional „Conservarea biodiversității urbane – premiza dezvoltării durabile”, organizat cu ocazia aniversării a 30 de ani ai Întreprinderii municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, a culminat cu schimbul de experiență dintre autoritatea publică municipală, oameni de știință, din Republica Moldova, antreprenori dar și oaspeți din orașe

de peste hotare, prietene Chișinăului.

La discuții a participat și primarul Capitalei, Ion Ceban, care și-a notat elementele inovatorii pentru a le implementa, întru asigurarea confortului chișinăuienilor și oaspeților urbei. Edilul i-a felicitat pe angajații „Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi” cu ocazia aniversării și și-a exprimat recunoștința pentru munca lor zilnică, în conservarea biodiversității. Unul dintre oaspeții de onoare a evenimentului a fost peisagistul francez Thierry Huau, urbanist și etnobotanist cunoscut şi apreciat în Europa. Savantul a prezentat publicului un concept promovat în marele metropole: aducerea naturii în mijlocul oraşului cu accent pe naturaleţe.

Despre cum a reușit capitala Georgiei, Tbilisi să înflorească, datorită unei strategii urbanistice, a vorbit Salome Pashiashvili care reprezintă „Tbilisy City Hall”.

Noutăți în materie de dezvoltare a biodiversităţii în mediul urban s-au conținut şi în prezentările reprezentanţilor primăriilor înfrățite cu oraşul Chişinău şi ale specialiştilor ai Serviciilor de Gospodărire a Spațiilor Verzi din cadrul câtorva municipalităţi din România şi Muntenegru. Toate concluziile şi rapoartele prezentate vor fi studiate minuţios, în scopul preluării experienţelor avansate şi aplicării unor soluţii viabile pentru dezvoltarea spaţiilor verzi din municipiul Chişinău.

Victoria Covali, directorul interimar al Întreprinderii Municipale „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”, a precizat, în deschiderea Simpozionului, că abordările ştiinţifice sunt esenţa unor inovaţii ce au drept scop să dezvolte biodiversitatea şi să promoveze ecologia în municipiul Chişinău.