PRECIZĂRI

Î.M. AGSV PRECIZEAZĂ

Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” precizează:

Masa lemnoasă este obținută în urma lucrărilor silvotehnice efectuate în teritoriile gestionate de întreprindere.

Specificul intervențiilor silvotehnice în spațiu urban restrâns, nu permite obținerea materialului pentru foc în același mod ca în fondul forestier de stat.

Dat fiind faptul că intervențiile întreprinderii în spațiile verzi cu vegetație forestieră au loc, de regulă,  în mod planificat doar pentru mentenanța acestuia, volumul de masă lemnoasă extras este variabil și limitat.

În mare măsură, masa lemnoasă obținută este valorificată după principiul “reutilizare”,  ajungând în mediul natural sub formă de mobilier urban, elemente pentru terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, dar și ca parte componentă pentru obținerea materialului nutritiv necesar la plantarea florilor, arbuștilor și arborilor.

Primăria municipiului Chișinău acordă, în sezonul rece, compensații pentru persoanele social vulnerabile, în acest context, întreprinderea nu acordă acestor persoane masă lemnoasă cu titlu gratuit.

Eliberarea masei lemnoase pentru anagajații săi se face în limita stocului disponibil.

Obținerea masei lemnoase în scopuri comerciale nu reprezintă activitatea de bază a Î.M. “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.

ATENȚIONĂM că îndemnul făcut de cetățeana Maria Olar, ca locuitorii municipiului Chișinău să solicite masă lemnoasă de la Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, nu este justificat.