Orarul audiențelor

FUNCȚIANUME / PRENUMEAUDIENȚĂ
Director interimarTudor Gîrbuîn fiecare zi de joi a săptămânii impare de la 10:00-12:00
Director adjunct finanțe
Director adjunct întreținere și amenajare spații verzi