Orarul audiențelor

FUNCȚIANUME / PRENUMEAUDIENȚĂ
Director interimarTudor Gîrbuîn fiecare zi de joi de la 16:00-17:00
Director adjunct
(domeniul economico-financiar și administrativ)
Seghei Popoviciîn fiecare zi de miercuri de la 14:00-17:00
Director adjunct
(domeniul amenajare și întreținere spații verzi)
Dumitru Gorelcoîn fiecare zi de joi de la 14:00-16:00
Director adjunct
(domeniul rețele edilitare, construcții, mașini și utilaj)
Sergiu Brînzilăîn fiecare zi de vineri de la 14:00-17:00
Pentru programare la audiență, apelați la numărul de telefon: (+373) 22 24-27-25 / 067 880 701
Solicitarea pentru audiență poate fi transmisă și în format electronic la adresa de e-mail: anticamera@agsv.md
Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă se efectuează în conformitate cu Hotărărea Guvernului nr. 689 din 13.11.2009 “Cu privire la organizarea audienţei cetățenilor”