Orarul audiențelor

FUNCȚIANUME / PRENUMEAUDIENȚĂ
Director interimarVictoria Covali
Director adjunct finanțe
Director adjunct întreținere și amenajare spații verzi