Lucrările efectuate de către Î.M. „AGSV” în cadrul campaniei „Curățenia generală de primăvară”

Din momentul demarării campaniei „Curățenia generală de primăvară”, în conformitate cu  Dispoziția nr. 80-d din 26 februarie 2021 cu privire la „salubrizarea și amenajarea teritoriului municipiului Chișinău”,  ce se va desfășura în perioada 1 martie – 30 aprilie a.c., până la momentul actual,  angajații Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” au realizat următoarele acțiuni:  salubrizarea parcurilor și scuarurilor pe o suprafață totală de 872,1 ha, colectarea și evacuarea a 111 rute de deșeuri și 112 rute de frunze,  lichidarea a 34 de gunoiști stihinice, doborârea a 298 de arbori, fiind avariați, curățirea a 9469 de arbori de pe scară, curățirea a 5726 arbori cu emondorul, curățirea a 5415 arbuști, defrișarea a 15,593 ha de suprafețe împădurite și salubrizarea a 11,15 ha de fâșii riverane, dar și curățarea acestora de lăstăriș.

Totodată, informăm că pe parcursul perioadei vernale la redarea aspectului estetic decorativ a orașului  urmează să fie plantate mai multe specii de flori, care au fost procurate în urma licitației deja petrecute.

Astfel se vor planta: Alyssum -14.900 un., Antirrhinum – 4700 un., Ageratum – 3250 un., Begonia – 11.850 un., Coleus – 7.050 un., Catharanthus – 14.128 un., Cineraria – 800 un., Gazania 8450 un., Dahlia – 2850 un., Iresine – 1300 un., Lobelia – 2700 un., Osteospermum – 4900 un., Petunia – 3800 un., Portulaca – 10.100 un., Salvia – 10.150 un., Tagetes – 23.500 un., Varză decorativă – 2000 un., Viola – 200 un., Asparagus – 600 un., Pelagornium – 5216 un., Chrysanthemum – 3300 un., Tulipa – 14.500 un. În total, vor fi plantate 153.244 de flori.

Mai multe rapoarte și fotografii pot fi vizualizate aici.