Curăţirea şi defrişarea arborilor din capitală este strict reglementată de legislaţie.

În scopul evitării speculaţiilor mediatice şi pentru a nu admite inducerea în eroare a opiniei publice, Întreprinderea Municipală „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” (ÎM „AGSV”) aduce la cunoştinţa locuitorilor capitalei că toate structurile din subordine activează conform planurilor elaborate în baza criteriilor de gestionare a spaţiilor verzi.

Astfel, pentru efectuarea lucrărilor de defrișare și curățire în raza parcului Valea Morilor de către Agenția de Mediu au fost eliberate șase autorizații. Toate aceste acte permisive au fost  solicitate în modul stabilit, conform legislaţiei naţionale şi lucrările ce sunt efectuate de către angajaţii ÎM „AGSV” sunt în strictă conformitate cu starea fitosanitară a arborilor.

Victoria Covali directorul interimar al Întreprinderii municipale „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi, a menţionat că există incertitudini în evaluarea arbitrară a stării arborilor de către populaţie, fără a fi consultaţi specialiştii în domeniu şi principiile ce stau la baza solicitării autorizaţiilor de efectuare a lucrărilor de curăţire sau defrişare. Deseori, arborii care aparent sunt verzi (au frunze), cad sub incidenţa acestor autorizaţii deoarece la o cercetare mai minuţioasă, prezintă semne de degradare (scorburi, în proces de putrefacție etc.). Aceste semne sunt caracteristice mai ales arborilor aflați în etapa bătrâneții – de la primele simptome de declin fiziologic și lâncezire, până la uscare completă, în asociere cu secetele prelungite și mediul urban care influențează negativ asupra stării de sănătate a arborilor.

În acest context, unii arbori din speciile de salcie, plop, nuc, ulm, castan, cireș etc urmează a fi obligatoriu extrași pentru a evita căderea lor, în cazurile când verzi fiind în aparenţă, ei sunt deja în etapa bătrâneții şi prezintă toate semnelor de degradare.

Totodată, în scopul neadmiterii unor situaţii de intervenţie tardivă şi excluderea incidentelor nedorite pe străzile capitalei, specialiştii Întreprinderii Municipale „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” sunt antrenaţi în activităţi zilnice de inspectare a stării arborilor, deoarece schimbărilor climatice accentuate şi vârsta înaintată pot fi cauza unor căderi a acestora.

În același timp menționăm că locurile unde au fost extrași arborii vor fi supuse lucrărilor de extragere a cioatelor pentru a asigura plantarea a unor exemplare tinere de arbori de talie mare.

În acelaşi context, locuitorilor capitalei li se solicită atenţie maximă în zilele cu condiţii meteo nefavorabile, iar la observarea unor situaţii de risc, cauzate de starea arborilor, rugăm să ne informați la linia fierbinte nr. 067880700 pentru intervenția serviciilor specializate ale ÎM „AGSV”.