CONTINUĂ SALUBRIZAREA

Î.M. AGSV CONTINUĂ LUCRĂRILE DE SALUBRIZARE ȘI ÎNNOIRE A SPAȚIILOR VERZI DIN CHIȘINĂU


Muncitorii Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” continuă lucrările de salubrizare a spațiilor verzi aflate în gestiune, în toate sectoarele municipiului Chișinău fiind executate lucrări de eradicare a gunoiștilor neautorizate dar și de colectare a gunoiului din parcuri și păduri.
De asemenea, continuă lucrările de curățare a fâșiilor riverane ale lacurilor existente în parcul Valea Trandafirilor și Valea Morilor, dar și a albiei râului Bâc.
În paralel, are loc procesul de înnoire a spațiilor verzi prin plantarea de arbori și arbuști și flori, inclusiv bulbi de lalele și butași de levănțică. De asemenea, în toate sectoarele capitalei au început lucrările de curățare a trandafirilor dar și lucrări de formare a coronamentului arborilor.
Solicităm locuitorilor mun. Chișinău să păstreze curățenia în parcuri și pădurile parc și să se implice voluntar în campania de salubrizare de primăvară pentru a face orașul Chișinău mai curat, mai verde, mai atractiv.