Conducerea

FUNCȚIANUME / PRENUMETELEFONAUDIENȚĂ
Director InterimarVictoria Covali
Director adjunct finanțe
Director adjunct întreținere și amenajare spații verzi