Conducerea

FUNCȚIANUME / PRENUMETELEFONAUDIENȚĂ
Director InterimarTudor Gîrbu022 24 27 25în fiecare zi de joi a săptămânii impare de la 10:00-12:00
Director adjunct finanțe
Director adjunct întreținere și amenajare spații verzi