CONCRETIZARE

CONCRETIZARE

Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” vine cu o clarificare pe cazul acțiunilor de tăiere a arborilor din strada Alexandru Bernardazzi și declarațiile mediatizate în spațiul public.

Vegetația de pe aliniamentul stradal – tronsonul str. Bulgară și str. Armenească (spațiul verde de pe adresele cu număr par/impar din str. Bernardazzi)  unde au fost realizate recent lucrări de elagaj, igienă selectivă și curățare sanitară, a fost efectuate în baza autorizațiilor  pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier nr. P-3151/2022 din 16/11/2022 și nr. P-3162/2022 din 17/11/2022, eliberate în conformitate cu cerințele capitolului III. „Autorizarea tăierilor pe terenurile din afara fondului forestier” din Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.27 din 19.01.2004).

Aceste tratamente silvice, specifice vegetației urbane, au fost planificate din timp pentru a preveni degradarea și a menține  starea fitosanitară satisfăcătoare  în teritoriul de gestiune a întreprinderii.

Cu referință la intervenția de extragere a arborelui (defrișare) – specia salcâm, pe același tronson, pe adresa Al. Bernardazzi 68, menționăm că a fost efectuată în complex cu lucrările autorizate supra. La solicitarea S.A. „Apă Canal Chișinău”, gestionar a rețelelor de utilitate publică Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, în temeiul pct. 30 din Regulamentul menționat, a examinat la fața locului, situația de avariere a rețelei de canalizare cauzată de extinderea rădăcinilor arborelui.

În consecință, pierderile rețelei de canalizare afectau și stratul infrastructurii pietonale prin scurgerile continue.

Astfel că, lichidarea situației de avarie era justificată fapt ce a impus intervenție promptă fără necesitatea solicitării autorizației de la autoritatea emitentă, ci doar prin perfectarea de către inspectorii  Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi  a actului de evaluare și lichidare (nr.311 din 09.08.2023) și calcularea prejudiciului spațiilor verzi (2520 lei moldovenești), care se înaintează spre compensare către S.A. „Apă Canal Chișinău”.

În virtutea respectări transparenței acțiunilor și lucrările efectuate fără autorizare, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi urmează să informeze oficial Agenția de Mediu și Inspectoratul pentru protecția Mediului Chișinău, prin demers însoțit de actele doveditoare.

Totodată, informăm publicul că în campaniile de plantare din toamna 2023, toate golurile prezente în aliniamentele stradale, inclusiv în tronsonul în cauză, urmează să fie instalată vegetație care să evolueze în mod natural fără a afecta pe viitor zona de protecție a rețelelor de utilitate publică.

În acest context, administrația Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” își exprimă public scuzele de rigoare față de Agenția de Mediu, imaginea căreia a fost discreditată în urma interviului oferit de purtătorul de cuvânt al asociației și apoi expus în spațiul public de un portal de știri. Cu regret nu a fost cunoscută în detaliu situația și mandatul de executare a lucrărilor efectuate de angajații întreprinderii responsabili de documentare și intervenție propriu-zisă, fapt ce a condus la interpretări nedorite.

Administrația Î.M. AGSV