COMBATEREA INSECTELOR DĂUNĂTOARE

Î.M. AGSV ÎNTREPRINDE MĂSURI DE COMBATERE A DĂUNĂTORILOR

Întreprinderea Municipală “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Chișinău întreprinde, pe timp de noapte, măsuri de combatere chimică a unei insecte din familia Tingidae, tigrul platanului, a cărei populații, datorită condițiilor climaterice prielnice, a crescut la număr.

Astfel, pentru a diminua numărul de insecte, pe terenurile aflate în gestiune unde se constată o concentrație ridicată de insecte dăunătoare, întreprinderea municipală efectuează un tratament cu insecticide care nu prezintă risc pentru sănătatea oamenilor și îndepărtează, prin jeturi puternice de apă, insectele aflate în stadiul de nimfă.

Tigrul platanului, care poartă denumirea științifică Corythucha ciliata, este o ploșniță din familia Tingidae, care nu este periculoasă pentru sănătatea oamenilor, dar care produce daune mari arborilor de platan din parcurile municipale.

Apariția insectei este determinată de temperaturile ridicate, de peste 30 de grade Celsius, care s-au înregistrat în municipiul Chișinău în ultima perioadă.