COMBATEREA AMBROZIEI

Î.M. AGSV ÎNTREPRINDE MĂSURI DE COMBATERE A AMBROZIEI

Întreprinderea Municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi întreprinde acțiuni de identificare a terenurilor pe care s-a răspândit ambrozia și  prelucrează mecanic, manual și prin tratament chimic pentru a combate această plantă invazivă.

Ploile abundente din ultimele săptămâni au crescut umiditatea solului ceea ce a dus la creșterea accelerată a ierbii dar și a plantelor invazive și insectelor periculoase pentru viața și sănătatea omului.

Întreprinderea municipală a întreprins acțiuni de identificare a terenurilor pe care s-a răspândit ambrozia pentru a interveni prin combatere mecanică, pe timp de zi, și chimică, pe timp de noapte, împotriva acestor dăunători. Combaterea mecanică se realizează prin cositul gazoanelor în spațiile verzi gestionate de întreprindere, iar pe timp de noapte spațiile verzi sunt tratate cu substanțe chimice care acționează asupra dăunătorilor.

În spațiile de odihnă, parcuri și grădini publice, combaterea ambroziei a fost făcută pe cale manuală, prin smulgere.

Astfel, muncitorii întreprinderii municipale au intervenit manual, prin smulgere a ambroziei pe o suprafață totală de 260 m.p. în Parcul Râșcani, părțile laterale din bd. Mircea cel Bătrân, prin cosire mecanică pe o suprafață de aproximativ 680 m.p. pe suprafețele localizate în intersecția străzilor Sfatul Țării cu str. A. Mateevici, în Parcul „La Izvor” (proximitatea stației de salvare), str. M. Viteazul (marginea lacului), str. Vadul lui Vodă, str. M. Manole, str. Doina, str. Ceucari, str. V. Korolenko, scuarul din str. Colina Pușkin.

La fel, serviciile specializate ale întreprinderii au intervenit prin tratamente chimice de combatere a ambrozie pe o suprafață totală de 1540 m.p. (șos. Muncești – aliniament stradal, suprafețele localizate în bd. Dacia, intersecția bd. Traian cu str. T. Vladimirescu).  

Menționăm că pentru a combate planta se intervine în perioada cuprinsă între răsărirea acesteia și sfârșitul perioadei de vegetație, cu aplicarea preparatelor chimice înregistrate în Registrul de Stat al Produselor de uz fitosanitar și fertilizanți.

Întreprinderea municipală intervine pentru combaterea ambroziei doar în terenurile pe care la are în gestiune, intervențiile pe terenurile aflate în proprietate sau gestiune privată sunt efectuate doar în baza unui contract de prestări servicii.