COMBATERE AMBROZIE

Î.M. AGSV CONTINUĂ PROCESUL DE COMBATERE AL AMBROZIEI


În toate spațiile verzi gestionate de Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, continuă procesul de combatere manuală, mecanică și chimică al ambroziei.


Astfel, muncitorii întreprinderii municipale execută procese de combatere manuală, prin smulgere, a ambroziei, dar și combatere mecanizată, prin cosirea gazonului. Pe timp de noapte, întreprinderea municipală efectuează tratament chimic pentru combaterea acestei plante.


De la începtul lunii iunie, până în prezent, prin procesul manual de combatere a ambroziei prin smulgere s-au prelucrat suprafețe în Parcul Valea Morilor și Parcul Râșcani, prin combatere chimică scuaruri și aliniamente stradale din sectorul Ciocana, iar prin combatere mecanică (cosit) s-au prelucrat suprafețe aflate în toate cele șase parcuri și patru grădini publice.


Î. M. AGSV execută măsuri pentru combaterea ambroziei doar pe terenurile aflate în gestiune. Pe alte terenuri, întreprinderea municipală poate interveni doar în baza unui contract de prestări servicii.


În conformitate cu HG nr 967/2018 responsabili de combaterea ambroziei sunt titularii drepturilor de proprietate, de posesiune, ori de folosință asupra terenului. Nerespectarea cadrului normativ stabilit pentru combaterea plantei dăunătoare constituie o contravenție și se sancționează conform art. 117 și 405 al Codului Contravențional.

Pentru a proteja persoanele alergice, solicităm locuitorilor municipiului Chișinău să anunțe autoritățile locale și centrale locațiile în care au observat apariția acestei plante; autoritățile pot interveni pentru combaterea ambroziei ori pot solicita proprietarilor terenurilor să întreprindă masuri de combatere a acesteia.