APEL LA PĂSTRAREA BUNURILOR PUBLICE

I.M. AGSV FACE APEL CĂTRE  LOCUITORII CHIȘINĂULUI PRIVIND PĂSTRAREA  CURATENIEI ȘI A BUNURILOR PUBLICE ÎN LOCAȚIILE DE RECREERE

Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”  își manifestă îngrijorarea față de actele de huliganism ale unor locuitori ai municipiului Chișinău, care în mod intenționat,  distrug mobilierul urban din parcuri și scuaruri și solicită cetățenilor păstrarea bunurilor publice și curățeniei în locațiile de recreere.

În zilele de odihnă angajații întreprinderii municipale au constatat distrugerea băncilor publice în diverse locații din parcurile și scuarurile municipiului Chișinău, la fel, un grup de necunoscuți au turnat detergent în bazinul fântânii arteziene din Parcul Șipca, cartierul Râșcani, ceea ce a dus la apariția spumei. 

Actele de huliganism ale unor locuitori arată lipsă de RESPECT față de munca depusă de angajații  întreprinderii municipale.                                                                                                                                                  

Facem APEL  către locuitorii orașului să păstreze curățenia, bunurile publice și AVERTIZĂM că  orice abatere de la normele de comportament civilizat în societate, va fi documentată,  prin urmare, vor fi aplicate sancțiuni.