ANUNȚ Organizarea Simpozionului tehnico – științific internațional, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la fondarea Întreprinderii municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, 10-11 Noiembrie 2022, mun. Chișinău.

Întreprinderea municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, întru dezvoltarea relațiilor de cooperare cu locuitorii municipiului Chișinău și oaspeții acestuia, îndreptate spre soluționarea problemelor urbane comune,

ANUNȚĂ și INVITĂ publicul interesat la Simpozionul tehnico – științific internațional, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la fondarea Întreprinderii municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, care se va desfășura Joi, 10 Noiembrie 2022, ora 10:00, la Parcul IT ”Digital Park” , mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 15.

Activitățile Simpozionului vor evolua sub genericul „Conservarea biodiversității urbane – premiza dezvoltării durabile a mun. Chișinău, iar scopul primordial, este de a reflecta retrospectiva anilor de activitate ai Întreprinderii municipale și expunerea către publicul interesat a priorităților dezvoltării ulterioare pentru oferirea unor spații publice verzi atractive, inclusiv prin stimularea implicării eficace a societății civile și mediului academic în activitățile spațiilor verzi urbane și periurbane.

Lucrările evenimentului, propun:

Prezentarea rapoartelor/lucrărilor științifice pe tematica și secțiunile în plenul Simpozionului tehnico – științific internațional:

Arhitectură peisajeră și design de landșaft;

Arboricultură și silvicultură urbană;

Diversitatea biologică urbană;

Eco-urbanistică.

Prezentarea tuturor comunicatelor științifice în cadrul Simpozionului, în final se publică în volumul „Lucrările Simpozionului tehnico – științific Internațional „Conservarea biodiversității urbane – premiza dezvoltării durabile a mun. Chișinău”.

Pentru reprezentanții comunității științifice, interesați de prezentarea comunicatelor științifice la lucrările Simpozionului Tehnico – Științific Internațional, se solicită înregistrarea în baza formularului completat şi returnat până la data de 20 Octombrie 2022 în adresa Întreprinderii municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (mun. Chişinău, str. A. Pușkin, 62, MD-2005) sau expediat pe e-mailul simpozion30agsv@gmail.com

Versiunea electronică a formularului de înregistrare:

Expoziția națională specializată pe servicii, produse, utilaje, tehnologii, etc. pentru gospodărirea spațiilor verzi urbane și rurale.

În cadrul expoziției ne propunem implicarea agenților economici din țară care desfășoară activitate directă sau indirectă și care prin serviciile sale contribuie la dezvoltarea gospodăririi spațiilor verzi a municipiului Chișinău, inclusiv altor localități din țară.

Astfel, se oferă în premieră oportunitatea promovării imaginii și informării publicului interesat despre activitățile și serviciile prestate, produsele, utilajele și tehnologiile inovative aplicate pentru gospodărirea spațiilor verzi urbane și rurale.

Pentru agenții economici și reprezentanții acestora, reprezentanții medului academic și instituțiilor publice, alți doritori, interesați de participare la expoziția menționată, se solicită înregistrarea în baza formularului completat şi returnat până la data de 28 Octombrie 2022 în adresa Întreprinderii municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (mun. Chişinău, str. A. Pușkin, 62, MD-2005) sau expediat pe e-mailul simpozion30agsv@gmail.com

Versiunea electronică a formularului de înregistrare:

La eveniment sunt invitați primarii și reprezentanții serviciilor de gestionare a spațiului verde din primăriile orașelor înfrățite cu municipiul Chișinău – aproximativ 15 municipii din România, Ucraina, Georgia, Armenia, Israel, Italia, Franța, Germania, Suedia, Turcia, SUA etc.

În acest context, în cadrul Simpozionului tehnico – științific Internațional și Expoziției naționale specializată, se oferă publicul interesat oportunitatea de a discuta și împărtăși punctele de vedere privind:

  • dezvoltarea și oferirea unor spații publice verzi atractive și durabile provocărilor climatice actuale;
  • metodele și mecanismele de stimulare a implicării eficace a societății civile în activitățile urbane de interes comun și în ansamblu pentru asigurarea unui mediu sănătos de viaţă populaţiei municipiului Chișinău,
  • alte aspecte importante și inovative, problemele și provocările actuale a spațiilor verzi urbane.

În eventualitatea oferirii unor detalii sau informații ce pot fi comunicate direct, contactați persoana responsabilă de lucrările organizatorice a evenimentului, telefon +(373) 67 88 05 89.

În context, vom aprecia și vom fi recunoscători să ne informați, cât de curând posibil despre participarea Dvs. la eveniment, la adresele sus menționate.

Mulțumim anticipat pentru cooperare și implicare,

ADMINISTRAȚIA Întreprinderii municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.