Î.M. AGSV ACORDĂ SERVICII DE DEFRIȘARE, ELAGAJ ȘI COMBATERE A PLANTELOR DĂUNĂTOARE CONTRA PLATĂ

Regulamentul privind delimitarea, gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/10 din 18 iulie 2017 coroborat cu articolul 23 al Legii nr. 591 din 23 septembrie 1999 „Cu privire la spațiile verzi din localitățile urbane și rurale” stabilește în mod clar suprafețele gestionate de întreprinderea municipală.

În contextul acestei legi, amintim că : “(1). Îngrijirea spațiilor verzi se asigură de către gestionarii acestora, conform tehnologiei și agrotehnicii stabilite. (2) Proprietarii și gestionarii de terenuri cu spații verzi sunt obligați să asigure îngrjirea la timp și păstrarea acestora în limitele hotarelor lor.”  

Astfel, Întreprinderea Municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” anunță că, în această perioadă, sunt executate măsuri active de combatere a ambroziei doar în sectoarele pe care le are în gestiune.

Dat fiind faptul, că agenții economici cât și persoanele fizice, care au în gestiune terenuri, sunt obligați să nu permită ca planta de ambrozie să crească pe pământurile deținute iar neîndeplinirea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă, pentru a  veni în sprijinul deținătorilor de terenuri și pentru a preveni răspândirea acestei plante dăunătoare, întreprinderea municipală anunță persoanele fizice și agenții economici că execută servicii contra plată de combatere a ambroziei.