MUNICIPALITATEA CHIȘINĂU EXECUTĂ LUCRĂRI DE AMENAJARE A CĂILOR DE ACCES CĂTRE CIMITIRE

Lucrătorii Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi Chișinău execută lucrări de salubrizare a aliniamentelor stradale în toate sectoarele municipiului Chișinău. În toate parcurile municipale sunt executate lucrări de frezare mecanizată a gazonului, lucrări de greblare și evacuare a ierbii cosite. De asemenea sunt măturate aleile și curățate urnele de gunoi din parcuri.

Pe strada Doina sunt executate lucrări de curățare a arbuștilor de pe aliniamentul stradal. Aceiași operațiune se execută pe strada Aeroportului, pe Bulevardul Dacia, Decebal și Traian dar și pe toate căile de acces către cimitirele din oraș.

Atenționam conducătorii auto care trec prin preajma locațiilor unde sunt executate lucrări de frezare mecanizată a ierbii să dea dovadă de vigilență și să conștientizeze faptul că  există posibilitatea ca în procesul de cosire există posibilitatea ca obiectele de mici dimensiuni să fie aruncate în parbriz.

În același timp, Î.M. AGSV solicită locuitorilor orașului să mențină curățenia în parcurile și scuarurile orașului iar după ieșirea la iarbă vere să evacueze deșeurile menajere.