În atenţia cetăţenilor şi agenţilor economici.

Examinarea și întocmirea actelor fitosanitare necesare pentru  tăieri de arbori în spaţiile verzi municipale, în conformitate cu prevederile p. 2.5 din Regulile sanitare în pădurile Republicii Moldova, atribuirea vegetației forestiere foioase pentru tăierile de igienă, necesită a fi înfăptuită în perioada de vegetație cu prezența frunzișului pe arbori.

În acest context, „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (AGSV) informează cetăţenii şi agenţii economici că cererile pentru cercetarea și întocmirea actelor fitosanitare vor fi examinate începând cu o nouă perioadă de vegetație a arborilor, reieşind din imposibilitatea unor asemenea intervenţii până în primăvara 2023.

În cazuri excepționale se va interveni doar la tăierea arborilor în situația de lichidare a avariilor, de reparaţie urgentă a reţelelor inginereşti, precum şi în alte cazuri care ar putea avea efecte negative asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului, normă prevăzută în p. 30 din Regulamentul privind autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 27 din 19.01.2004.